Trondheim

Denne siden bruker Trondheimsgruppa av NKLF til å orientere om sin virksomhet og ellers hva de måtte ønske. Kontaktperson for Trondheimsgruppa er Helga Rossing.  Årsmeldingen fra Trondheimsgruppa kan du lese her.

 Her ligger programmet for våren 2017