Inspiratio 2020

Vi vil bare minne deg på Inspiratio 2020.  Vårt tradisjonsrike arrangement som alltid er preget av hjertevarme blir ii perioden 28. februar-1. mars.  Det blir også neste år arrangert et fagkurs i forkant av Inspiratio som , i likhet med 2018, blir holdt av Niels Christian Hvidt.  Øystein Elgen er ansvarlig for dette kurset. 

Programmet for Inspiratio er ikke ferdig, men hovedtaler blir Erik Andreassen fra Misjonsforbudet.  Det blir etikkseminar om aktiv dødshjelp med Morten Magelssen, Morten Horn og Andreas Masvie.  Det blir også et seminar om det moderne frihetsbegrepet:  "Den fordømte friheten", ut fra en leges herdagl.  Og i tillegg blir det et seminar om  "Hverdagen som kristen lege i 2020".

Vi kommer tilbake med mer detaljer senere og detaljer rundt påmeldiing.  MEN HOLD AV DAGENE.