Visjoner og strategi - NKLF mot 2020

Sentralstyret i NKLF har i desember 2015 vedtatt visjons- og strategidokumentet som skal gjelde i perioden 2016-2020.

Inter Medicos presenterte visjons- og strategidokumentet for perioden 2011-2015 i nr 1/2011.  Det foreligger nå nytt Visjons- og strategidokument for perioden 2016-2020 som vil bli presentert i Inter Medicos nr. 2/2016. 


Visjons- og strategidokument 2016-2020 (pdf).