Referat fra generalforsamlingen i NKLFKan et opphold som lege i Addis Ababa friste?

NMC betaler flybillett, kost og losji i vårt gjestehus og lommepenger. Vi ønsker leger som kan være her fra 1 måned og lenger om mulig

Professor i CMDA-Kenya får pris for HiV/Aids forebyggende arbeid

Den kenyanske professoren Elizabeth Bukusi har fått - 2015 Biomedical HIV Prevention Forum Distinguished Scholar Award- for hennes betydelige innsats i forsking og utvikling av biomedisinsk HIV forebyggende arbeid i Afrika

Bli med på studentkonferanse og ledertrening i Kenya!

Christian Medical & Dental Association Kenya (CMDA Kenya) arrangerer for 2. gang ledertrening for en gruppe nyutdannede kenyanske cand.med som skal jobbe frivillig i organisasjonen mens de venter på å starte i turnustjeneste. Denne gangen håper vi at også en gruppe norske studenter og turnusleger vil delta! For at erfaringsbakgrunnen skal bli noe lik, rettes tilbudet til studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger. Undervisningen vil trolig bære preg av en bred gjennomgang av de fleste tro-fag temaer, metoder for bibelstudie samt introduksjon til ledelse. De som melder seg på ledertreningen må være forberedt på å lese en del artikler (ca 150 sider) som vil bli tilsendt på forhånd.

Tropemedisinkurs i Kamerun 14 januar 2016 til 23 januar 2016

Tropemedisinkurs i Kamerun 14 januar 2016 til 23 januar 2016. Tur arrangert av Ravinala

Nytt fra Okhaldhunga September 2015

Okhaldunga Times September 2015

Nytt fra Okhaldhunga Juni 2015

Okhaldunga Times Juni 2015