Arkiv: Tjeneste uteBli med på studentkonferanse og ledertrening i Kenya!

Christian Medical & Dental Association Kenya (CMDA Kenya) arrangerer for 2. gang ledertrening for en gruppe nyutdannede kenyanske cand.med som skal jobbe frivillig i organisasjonen mens de venter på å starte i turnustjeneste. Denne gangen håper vi at også en gruppe norske studenter og turnusleger vil delta! For at erfaringsbakgrunnen skal bli noe lik, rettes tilbudet til studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger. Undervisningen vil trolig bære preg av en bred gjennomgang av de fleste tro-fag temaer, metoder for bibelstudie samt introduksjon til ledelse. De som melder seg på ledertreningen må være forberedt på å lese en del artikler (ca 150 sider) som vil bli tilsendt på forhånd.

Tropemedisinkurs i Kamerun 14 januar 2016 til 23 januar 2016

Tropemedisinkurs i Kamerun 14 januar 2016 til 23 januar 2016. Tur arrangert av Ravinala

Nytt fra Okhaldhunga September 2015

Okhaldunga Times September 2015

Nytt fra Okhaldhunga Juni 2015

Okhaldunga Times Juni 2015

Jordskjelv nr 2 -12.05.15

Nesten alle i staben har flyttet ut av sine egne hus for natten, og bodd enten ute under presenninger eller i de nye sykehusbygningene

Nytt fra Okhaldhunga Mai 2015: om Jordskjelvet i Nepal

Les om fødsel under jordskjelvet i Nepal

Nytt fra Okhaldhunga April 2015

Les om pasienter som får giktfeber.