BIOTEKNOLOGI, INNSTILLINGEN FRA STORTINGSKOMITEEN

Innstillingen om  endringer i bioteknologiloven fra Helse- og omsorgskokmiteen i Stortinget er ferdig og blir behandlet i Stortinget 15 mai.  Det stortingsflertallet der bestemmer blir oversendt regjeringen som må komme med forslag til lovendringer. 

NKLF's etikkomite har jobbet med dette i vår og kommer til å lage et dokument som omhandler dette.  Dette vil igjen være grunnlag for hva vi ønsker å meddele når disse lovendringene blir lagt ut på høring i løpet av sommerenn og høsten.

Inntillingen fra kokmiteen er interessant lesing, og den finner du her.https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-273s/