FAGKURSET I ETIKK 2019

Fagkurset 2019 blir et etikkurs, slik som det var i år.  Temaet vil være "Etiske dilemma ved livets slutt", og undertema vil bl.a.være forhåndssamtaler/HLR-status, eutanasi, lindrende sedering og dødskriterier ved organdonasjon. Komiteen er i full gang med planleggingen. 

Programmet er nå klart.  Du finner det her.  Vi minner om at påmeldingsfrist er 10. februar.