Generalforsamlingen 2016

Det ble gjort viktige endringer i vedtektene på generalforsamlingen i år. Blant annet er nå alle tannleger også velkomne som medlemmer av foreningen.  Dessuten er det ikke lenger mulig å være medlem av en lokalforening uten å være medlem av NKLF sentralt. 

Disse endringene, og behandlingen av alle de andre sakene, kan du lese om her.