GENERALFORSAMLINGEN FOR 2019, AGENDA

Generalforsamlingen for NKLF for 2019 blir under Inspiratio,på Soria Moria,  lørdag 2. mars kl. 16.30-18.  Du finner agendaen for generalforsamlingen her.

Sakspapirer som regnskap, forslag til budsjett og årsrapporter blir lagt ut på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen.

Husk at medlemskontingent må være betalt for at du kan ha stemmerett på generalforsamlingen.

VEL MØTT: