GODKJENNELSE AV FAGKURSET 1, MARS

Kurset er søkt godkjent for alle spesialiteter.  På grunn av treghet i legeforeningens rutiner og manglende informasjon tilbake til oss er kurset pr. idag godkjent kun for følgende spesialiteter:

Almenmedisin (7 poeng), Kompetanseområder i alders- og sykehjemsmedisin (6 poeng valgfritt kurs), Samfunnsmedisin (6 timer valgfritt kurs) og Akutt- og mottaksmedisin (6 timer valgfritt kurs).

Vi håper fortsatt at kurset vil bli godkjent for flere spesialiteter.  Dersom dette skjer vil vi holde dere løpende orientert her på hjemmesiden.