Helsemisjonskonferansen 2017, 24 -26 November, Stavanger

NKLF har gleden, sammen med lokal-laget i Rogaland, å invitere deg til Helsemisjonskonferanse den 24 til 26 November i Stavanger.

Norges Kristelige Legeforening i samarbeid med Kristen Forening for Helsepersonell og Sykepleiernes Misjonsring arrangerer 24. – 26.november 2017 en tverrfaglig helsemisjonskonferanse. Målgruppe er alle kristne helsearbeidere som leger, sykepleiere, tannleger, psykologer, hjelpepleiere, vernepleiere osv.

Vår visjon er å inspirere unge leger og helsearbeidere, samt pensjonister, til å se muligheter for både tradisjonelt misjonshelsearbeid og innsats på nye måter, slik som teltmakerarbeid, undervisning/forskning i den tredje verden og arbeid med innvandrere og mot menneskehandel i Norge.

Les mer om program, priser og praktisk info her Helsemisjonskonferansen 2017

Bidragsytere:

 • Florence Muindi   -Kenyansk lege og leder av “Life in Abundance” og “Global      Mission Health Conference Africa 2017”
 • Lena Løbak   -Tannlege fra Trondheim med erfaring fra PRIME – Kristen organisasjon med fokus på helse og det hele mennesket
 • Sven G. Hinderaker   -Prof. v/Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen   
 • Hege Langli Ersdal   -Anestesilege og forskningsleder SUS. Forsket på tiltak for å        bedre fødselshjelp i fattige land
 • Signe Egenberg   -Jordmor, KK/SUS. Forsker på blødninger etter fødsel i Tanzania og Norge
 • Bjørg Evjen Olsen   -Gynekolog. Forsker på dødsfall og sykdom blant gravide og fødende kvinner i Tanzania
 • Arne Viste   -Arbeider for «papirløse» innvandrere via IMI-kirken      
 • Aina Basilier Vaage   -Barnepsykiater, forsker på psykisk helse hos innvandrerbarn   
 • Randi Schulz   -Arbeider i Kirkens bymisjon, Stavanger, med ofre for menneskehandel 
 • Hans Petter Scheldrup    -Childrens Burn & Wound Care Foudation
 • Sondre Høysæter   -Daglig leder for Hope for Justice, Norge      
 • Steinar Opheim   -Daglig leder i TENT, Norge
 • Hilde Masvie Ydstebø   -Sykepleiernes Misjonsring