HELSEMISJONSKONFERANSEN 2019

I 2017 ble det arrangert helsemisjonskonferanse i Stavanger, en konferanse som var meget vellykket.  I NKLF's visjonsdokument for perioden 2018-2020 står det at vi ønsker å arrangere en slik konferanse annethvert år.  I år blir konferansen arrangert på Royal Garden Hotell i Trondheim 22.-24. november.  Styret for helsemisjonskonferansen jobber med programmet, og vi skal legge det ut etterhvert som det blir ferdig. Det som så langt er besluttet er at Santosh Matthew blir bibeltimeholder.

Følg med, følg med, og hold av helgen.