KalenderKalender

Fredag 1. mar

09:00 Fagkurset i etikk 2019

Temamet for fagkurset vil være "Etiske dilemma ved livets slutt".  Foredragsholdere er ikke bestemt enda, og heller ikke om kurset vil gå over en eller to dager.  Dette kommer vi tilbake etterhvert.

Mer info


18:00 - 03.03.2019 14:00 INSPIRATIO 2019

Inspiratio er en tradisjon, og den følges opp i 2019.  Temaet vil være "Se det mennesket" og hovedtaler vil være Per Arne Dahl.  Vi kommer tilbake til programmet etterhvert som dette blir ferdig.  Sett av datoene.

Mer info