KalenderKalender

Fredag 22. nov

17:00 - 24.11.2019 13:00 HELSEMISJONSKONFERANSEN 2019: "SE DET USYNLIGE"

NÅ HASTER DET MED Å MELDE SEG PÅ.  Siste frist er egentlig 15. oktovber, men du kan melde deg på etter dette, da må du betale en litt høyere seminaravgift.  Det er plasser igjen, og DETTE BLIR ET VELDIG SPENNENDE SEMINAR.

SE DET USYNLIGE" blir overskriften på helsemisjonskonferansen i Trondheim 22.-24. november 2019, og konferansen er på Royal Garden Hotell i Trondheim.

Nå har vi klart det endelige reviderte programmet, , og hovedtaler blir Santhosh Mathew fra India som har vært sentral i utviklingen av den kristne organisajonen Emmanuel Hospital Association som driver 20 tidligere misjonssykehus i India. 

Ellers er det masse annet spennende på programmet som du kan lese i vedlagte flyer

I vedlagte link kan du melde deg på og der finner du også detaljer om priser for oppholdet.  Påmeldingsfrist er 15. oktober, melder du deg på senere må du betale litt mer.  Og linken finner du her:  https://forms.gle/f9JBUfSnyWyf39Pd8

Mer info