Katarzyna vant i Lagmannsretten

Katarzyna Jachimovicz ble ansatt som fastlege i Sauherad i Telemark i 2011. Hun hadde da en avtale med kommunen at hun kunne reservere seg mot å henvise til abort og sette inn spiraler, som i mange tilfeller virker abortivt.  Henvisningsplikten for abort forsvant, men hun ville fortsatt reservere seg mot å sette inn spiraler.  Etter at praksisen ble strammet inn av  helsemyndighetene ble hun sagt opp fra sin stilling i 2015, en oppsigelse hun nektet å akseptere og stevnet derfor kommunen for tingretten.  Hun tapte denne saken, men anket til lagmannsretten ser saken var oppe i oktober/november 2017.

Hun vant saken i lagmannsretten og kommunen ble dømt til å gi henne stillingen tilbake.  Lagmannsrettens argumentasjon i kortversjon var at Den Europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 9 om samvittighetsfrihet overprøver fastlegeforskriftens bestemmelse om at en fastlege ikke har rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner.

Saken er anket av Sauherad kommune til Høyesterett.  Høyesterett har akseptert å ta opp saken, og saken kommer opp 28. august i år. NKLF skal være partshjelp i saken.

Dersom Høyesterett bekrefter Lagmannsrettens dom ligger det til rette for at reservasjonsretten i samvittighetssaker, spesielt i saker om liv-død, kan gjeninnføres i norsk medisin. NKLF ønsker å bidra til dette, og har allerede etablert kontakt med stortingsrepresentanter om denne saken.

NKLF har støttet Katarzyna hele veien, og har også bidratt til finansieringen av saken, i tillegg til mange frivillige både i Norge og i Polen, og også Oslo Katolske Bispedømme.  Det vil i forberedelsen til prøvingen for Høyesterett fortsatt være behov for økonomiske midler, og vi minner om at kontonummeret for bidrag til denne saken er

                                                                            7874.05.30436.