Katarzyna vant i Lagmannsretten

Katarzyna Jachimovicz ble ansatt som fastlege i Sauherad i Telemark i 2011. Hun hadde da en avtale med kommunen at hun kunne reservere seg mot å henvise til abort og sette inn spiraler, som i mange tilfeller virker abortivt.  Henvisningsplikten for abort forsvant, men hun ville fortsatt reservere seg mot å sette inn spiraler.  Etter at praksisen ble strammet inn av  helsemyndighetene ble hun sagt opp fra sin stilling i 2015, en oppsigelse hun nektet å akseptere og stevnet derfor kommunen for tingretten.  Hun tapte denne saken, men anket til lagmannsretten ser saken var oppe i oktober/november 2017.

Hun vant saken i lagmannsretten og kommunen ble dømt til å gi henne stillingen tilbake.  Lagmannsrettens argumentasjon i kortversjon var at Den Europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 9 om samvittighetsfrihet overprøver fastlegeforskriftens bestemmelse om at en fastlege ikke har rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner.

Saken er anket av Sauherad kommune til Høyesterett.  Det er et håp om å saken kan prøves for Høyesterett før sommeren.  Saken er for øvrig også anket av Katarzyna gjennom hennes advokat Håkon Bleken når det gjelder økonomisk vederlag fra Sauherad kommune.

Dersom Høyesterett bekrefter Lagmannsrettens dom ligger det til rette for at reservasjonsretten i samvittighetssaker, spesielt i saker om liv-død, kan gjeninnføres i norsk medisin. NKLF ønsker å bidra til dette, og har allerede etablert kontakt med stortingsrepresentanter om denne saken.

NKLF har støttet Katarzyna hele veien, og har også bidratt til finansieringen av saken, i tillegg til mange frivillige både i Norge og i Polen, og også Oslo Katolske Bispedømme.  Det vil i forberedelsen til prøvingen for Høyesterett fortsatt være behov for økonomiske midler, og vi minner om at kontonummeret for bidrag til denne saken er

                                                                            7874.05.30436.