KURS I SALINE PROSESS I OSLO

Saline Prosess er et kurs som legger vekt på å utruste kristent helsepersonell til å være et vitne for Jesus på sitt arbeidssted.  Saline Prosess er veldig interessant for NKLF, og det kan godt være at dette snart blir tatt i bruk,både i lokale fellesskap, studentgrupper og i andre sammenhenger.  Det er Kristen Forening for Helsepersonell som arrangerer kurset på Lovisenberg Gjestehus i Oslo lørdag 15. oktober kl. 09.30-17.00.  Du må melde deg på før 2. oktober 2016, og flere opplysninger og påmeldingsdetaljer finner du på www.kfhelse.no.