Agder

Lokalgruppen i Agder ble opprettet våren 2019.  Den er sålangt lokalisert i Kristiansand, men alle medlemmer i NKLF i Agderfylkene er velkomne til å delta. 

Informasjon om møtene fremover vil dere finne  på denne siden.

Leder i Agder-gruppa er

Vegard Vevatne (vegard@vevatne.no)

"Å ikke strekke til - møte med egen svakhet"
 
Velkommen til nytt møte i NKLF Agder 18. november kl. 20 i Søm kirke!
 
Til dette møtet får vi besøk av Eivind Stie som arbeider som sykehusprest på Sørlandet sykehus. Han er kjent som en frittalende, men vennlig prest, uten jålerier. Spesielt interessert er han i eksistensielle temaer han møter på avdeling for lindrende behandling og innen rus-/psykiatri.
 
Hans seilas over verdenshavene og i livet er fargerikt. Han er fullbefaren matros og seinere maskinist i utenriksfart. Han ble ordinert prest i 2001, og siden har Universitetet i Oslo, fengsel og sykehus i Bergen, Hammerfest og på Sørlandet vært hans arbeidsplasser.
 
Hans doktorgradsarbeid «Far vel», handler om møtet med døden på sykehus. I samme kategori har han gitt ut boken "Døden, den usle" i samarbeid med psykolog Harald Victor Knutsen. Som sjømann opplevde han selv dødsangsten under skipsforlis i Biscaya-bukten.
 
Denne kvelden kommer Stie for å snakke til oss om et annet tema han brenner for: Å ikke strekke til - møte med egen svakhet. Dette kan spesielt være et aktuelt tema for oss leger: vi kan ha en posisjon hvor pasienter og sykepleiere kommer til oss for å søke hjelp, mens legen selv ofte sitter ensom med sine utfordringer.


Ta gjerne med deg en kollega og send gjerne denne invitasjonen videre til de dere kjenner! Meld dere også gjerne på arrangementet som er opprettet som event på Facebook (anonymt) hvor dere der også lett kan invitere facebook-venner: https://www.facebook.com/events/390074675230034/

 

Velkommen til en spennende samling!

Mvh,

Vegard Vevatne