Agder

Lokalgruppen i Agder ble opprettet våren 2019.  Den er sålangt lokalisert i Kristiansand, men alle medlemmer i NKLF i Agderfylkene er velkomne til å delta. 

Informasjon om møtene fremover vil dere finne  på denne siden.

Leder i Agder-gruppa er

Vegard Vevatne (vegard@vevatne.no)

VI SKAL HA NYTT MØTE!

Neste møte i gruppa er 16. september. Her er invitasjonen.