Agder

Lokalgruppen i Agder ble opprettet våren 2019.  Den er sålangt lokalisert i Kristiansand, men alle medlemmer i NKLF i Agderfylkene er velkomne til å delta. 

Informasjon til neste møte vil etterhvert komme på  denne siden.

Leder i Agder-gruppa er

Vegard Vevatne (vegard@vevatne.no)