NASJONALE FELLESSKAP

I flere år nå har vi hatt to nasjonale fellesskap i året:  Inspiratio om våren og Høsbjør-konferansen om høsten.   I år har vi i tillegg hatt helsemisjonskonferansen i Stavanger, som ble en flott oppelevelse.   Nå er det inspiratio og Fagkurs i mars som står for døren, og du finner all informasjon under "Kalender" på denne forsiden.

Joda, det er liv i NKLF.