Spennende fagkurs: Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen

Rett før Inspiratio 2018 arrangerer NKLF i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen et spennende fagkurs med ovenstående tittel.  På kurset "Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen" fokuseres på å øke legens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse. 

Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeeforening, på bakgrunn av internasjonal forskning, og danske legers utprøving.  Kurset har fått svært god evaluering fra danske leger.

Hovedforedragsholdere er prof.dr. theol. Niels Christian Hvidt og religionssociolog og post doc.  Elisabeth Assing Hvidt.

Kurset er godkjent for alle kliniske spesialiteter, vi venter fortsatt på godkjennelse fra Almenlegeforeningen.

Du finner kursbrosjyre og link til påmelding her

 Velkommen til Inspiratio

Velkommen til Inspiratio 6.-8. mars 2015! Arrangementet finner som vanlig sted på Soria Moria i Oslo, og programmet inneholder seminarer, etikk, og konsert! Brosjyren er nå klar.

Abortforskriften er endret i statsråd 4.12.14.

Det ble ikke helt som vi ønsket. Vår høringsuttalelse er lest og kommentert av departementet, men ikke imøtekommet.

Brev fra ICMDA

Det har kommet nyhetsbrev fra ICMDA med rikelig informasjon om sommerens kongress

Fjerning av henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Dette nye forslaget er heller ikke godt i forhold til legers samvittighetsfrihet, noe som går frem av vår høringsuttalelse

Nyhetsbrev fra ICMDA

Det er kommet nyhetsbrev og bønneliste fra ICMDA for våren og sommeren 2014

INSPIRATIO 2015

Inspiratio 2015 blir i helgen 6.-8. mars 2015. Sett av dagene i din kalender.

NKLF har fått ny misjonskoordinator

Sveinung Djupedal er ansatt som misjonskoordinator i NKLF.

Høringsuttalelse om reservasjonsadgang

Til tross for at helseministeren har signalisert at fastlegers behov for samvittighetsfrihet vil bli dekket på andre måter enn med en reservasjonsmulighet, har NKLF sendt inn høringsuttalelse til forslaget om reservasjonsmulighet. Uttalelsen kan leses her.

Reservasjons-seier

Signaler fra helseministeren tyder på at det ikke lenger vil være behov for reservasjonsmulighet knyttet til henvisning til abort. Det er gledelig at man er på vei mot en god løsning.

Sakspapirer til generalforamlingen

Sakspapirene til generalforamlingen 2014 er nå lagt ut.

NKLF har ansatt generalsekretær

Magnar Kleven er ansatt som NKLFs første generalsekretær i 50% stilling.

Inspiratio 2014 - brosjyre

Her finner du brosjyren til Inspiratio 2014, som arrangeres i overgangen februar-mars.

Verdenskongressen 2014

Hva skal du gjøre neste sommer? Kanskje er ICMDAs verdenskongress i Rotterdam noe for deg?

NKLF søker generalsekretær!

NKLF søker etter generalsekretær som kan ivareta den daglige ledelsen av foreningen. Her er stillingsannonsen.

Nytt sentralstyre i NKLF

Olav Fredheim fortsetter som styreleder i det nye styret i NKLF.

Side 3 av 8. Velg side: