Lokalgruppen Oslo

«Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.» Kol 1:15

Velkommen til et nytt semester i Oslogruppa i NKLF. Vårsemesteret starter brått søndag 5.februar. Vi er så heldige å få besøk av John Wyatt, som mange kjenner fra Inspiratio og ICMDA sine verdenskongresser. Han er i Norge for å delta på NKLF sin ledertrening, men forlenger oppholdet sitt slik at han kan komme og tale for oss søndag kveld. Seminaret arrangeres i fellesskap med de kristne medisinerstudentene, Lukas, og etter ønske fra studentene begynner vi med pizza og mingling, slik at vi kan bli litt kjent.

I lys av mediedebatten om maktmisbruk i kristne miljøer, får vi tirsdag 4.april besøk av psykolog Kari Halstensen som har forsket og jobbet med denne tematikken i flere år. Tirsdag 9.mai kommer Runar Byberg fra Ungdom i oppdrag og snakker om «Kall til tjeneste» - lar du deg utfordre?

Inspratio 2017 er i år 3.-5.mars. Ikke gå glipp av denne anledningen til åndelig og etisk påfyll, sosialt samvær og gode samtaler. Påmeldingsfrist 1.februar, se mer på www.nklf.no.

Tusen takk igjen til alle som har gitt beskjed om nye adresser. Hvis noen flere ønsker informasjon kun på mail, eller ikke får informasjon på mail fordi vi ikke har mailadressen deres så send beskjed om det til anne.gro.rognlien@gmail.com.

Det er ikke lengre kontingentinnkreving til Oslogruppa i vårsemesteret etter formalisering av forholdet mellom lokalgrupper og NKLF sentralt. Men den årlige gaven til Erik og Kristin Bøhlers arbeid i Okhaldunga vil vi gjerne fortsatt samle inn. Hvis du ønsker å støtte Okhaldunga, kan du gi en gave til Oslogruppa sin konto på konto:

Kontonummer: 5082.06.52301, Oslogruppa Norges Kristelige Legeforening, Storgata 10b, 0155 Oslo

så overføres dette videre ca 1.mars.

Håper vi sees på møtene.

Guds fred,

Hilsen Anne Gro, Rannveig og Reidar

 

Vårsemesterprogram 2017:

 • Søndag 5. februar på auditorium Rikshospitalet
  • Oslogruppa og Lukas, de kristne medisinstudentene hadde felles miniseminar med John Wyatt, professor i neonatologi og medisinsk etikk, og en anerkjent foredragsholder. 
  • Temaene var​The Christian response to the ethical dilemma of abortion   “How to walk the talk – Integrity and ethics in clinical practice”
  • Professor Wyatt poengterte bla.a. det å bygge broer ved å lytte før man taler og om viktigheten av praktisk tilrettelegging for kvinner i utfordrende situasjoner

 

 • Tirsdag 4. april kl 19.00:
  • «Veien fra sunt engasjement til usunn gudstro – betydning for både barn og voksne»
  • i Peisestua/Ungdomssalen, Tullinsgt. 4
  • Psykolog Kari Halstensen fra Modum bad holdt foredrag om maktmisbruk i kristne miljøer og konsekvenser for barn og voksne med usunn gudstro. Om hva vi som kristne leger må være oppmerksom på i vår kliniske hverdag og i våre menigheter.

 

 • Tirsdag 9.mai kl. 19.00
  • «Kall til tjeneste - lar du deg utfordre?»
  • i Misjonssalen, Tullinsgt. 4
  • Runar Byberg er nestleder i Ungdom i Oppdrag, Norge, og leder for U-lands prosjektutvikling. Han utfordret oss til å følge kallet uansett alder, og fortalte om UiOs arbeid, bl.a. et helseprosjekt på Papua Ny Guinea.

 

 • Kontaktinformasjon Ledergruppa: 

 • Anne Gro Wesenberg Rognlien (leder)
  • Tlf: 99253457   e-post: anne.gro.rognlien@gmail.com
 • Rannveig Bremer Fjær (nestleder)
  • Tlf: 22302652 (priv.)/ 45847347 e-post: gracebremo@yahoo.no
 • Reidar Mikael Mysen (webansvarlig)
  • Tlf: 98488733   e-post: r_mysen@hotmail.com