Presentasjoner fra fagkurset

1. mars i år ble det arrangert et fagkurs som handlet om "Etiske dilemma ved livets slutt. Overlege Gunhild Holmaas fra Haukeland sykehus presenterte foredraget

"Organdonasjon - død nok for donasjon?"  Det foredraget finner du her.

Et annet foredrag holdt hun sammen med Morten Magelssen og Torbjørn Folstad om "Beslutningsprosesser om begrensning av behandling, forhåndssamtaler, HLR og intensiv-status.  Dette foredraget finner du her.

Og for å plassere foredragsholderen på rette plass finner du logo for Helse Bergen her.