Reservasjonsretten og tidlig ultralyd debatteres

Reservasjonsretten har vært aktivt debattert de siste ukene. Det dreier seg om legers (i hovedsak fastlegers) mulighet for reservasjon mot å henvise til enkelte helsetjenester, særlig provosert abort. Saken var oppe på NKLFs generalforsamling i 2011, hvor etikkgruppa presenterte sin betenkning om reservasjonsrett.

NTB hadde en sak om dette med uttalelser fra NKLF, blant annet trykket i Dagsavisen. I forbindelse med at Bergens Tidende trykket en sak om legene Eilif Haaland og Gunnhild Felde som begge har reservert seg mot å henvise kvinner til abort, gav styreleder Olav Fredheim kommentarer. I avisen Dagen forteller noen dager senere styreleder Olav Fredheim at NKLF forventer sivil ulydighet og rettssaker.  23. februar trykker Vårt land både et intervju om reservasjonsretten knyttet til fosterdiagnostikk/rutinemessig tidlig ultralyd, og et leserinnlegg fra NKLF. I forbindelse med at VG har hatt en serie oppslag om reservasjonsretten, har også Olav Fredheim i NKLF gitt uttalelser.

Sakene finnes samlet på nettsiden under overskriften NKLF mener.

NKLF har også nylig uttalt seg i Dagen i forbindelse med nye tall om abort som forteller at antallet tenåringsaborter går ned, men antallet blant kvinner i 20-årene øker.