Lokalgruppen Rogaland

Denne siden bruker Rogalandsgruppa av NKLF til å orientere om sitt arbeid og ellers hva de måtte ønske. 

Kontaktperson for Rogalandsgruppa er Silje Thingbø.

Styret er for tiden:

Silje Thingbø: Leder

Ingunn Rørvik : Sekretær

Barbro Tvedt : Informasjonsansvarlig

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Ruth Midtgarden: Kasserer

 

Møtedatoer for 2019:

• 30.januar: Årsmøte og valg. Innlegg av kirurg Mahfoud Hassoud: "Fra Syria til Norge". 

• 27.mars: Tema: "Etikk og refleksjon i profejonell praksis" av sykehjemsprest Lars Helge Myrseth.

• 25.september: Tema: "Selvivaretakelse" av sykehusprest Kjetil Moen. 

Sted: Hinnasenteret, Kurs- og aktivitetssenter. 
Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger
Kl: 19:30

Vel møtt!