Lokalgruppen Rogaland

Denne siden bruker Rogalandsgruppa av NKLF til å orientere om sitt arbeid og ellers hva de måtte ønske.  Kontaktperson for Rogalandsgruppa er Helge Træland.  Årsmeldingen for 2015 fra Rogalandsgruppa kan du lese her.

Styret er for tiden:

Silje Thingbø: Leder
Ingunn Rørvik : Sekretær
Barbro Tvedt : Informasjonsansvarlig
Målfrid Bjørgås
Ruth Midtgarden : Kasserer

Dette er resten av møtene høsten 2016:

Onsdag 26. oktober 2016 kl 20 på Hinnasentret: Einar Eriksen kommer for å snakke om brannskadearbeidet i Etiopia (Childrens burn care Foundation Ethiopia)

Julefest på Himmel og Hav på Solastranda fredag 2. desember kl 19.30. Eget program og innbydelse med påfølgende påmelding blir sendt ut seinere. Hold av kvelden.  Innbydelsen ser du her.

Møtedatoer for vårens (2017) møtedatoer er: 25. januar med årsmøte, 22. februar, 29. mars 26. april.

Vel møtt.