Samtaleopplegg

NKLF har et samtaleopplegg om hvordan vi som leger kan ivareta pasienters åndelig-eksistensielle behov. Samtaleopplegget er tilpasset bruk i smågrupper. Samtaleopplegget finner du her.