Seminar for unge leger og studenter i Nederland

ICMDA er den internasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger for kristne leger og tannleger.  NKLF har vært medlem i ICMDA i mange år.  I april arrangeres det seminar i Nederland, og programmet bør være veldig interessant.  Dersom du er interessert og kan sette av tid til dette anbefaler vi deg å se på denne nettsiden,   http://www.nopressure.info/