Bli medlem

 

Du kan bli medlem i NKLF ved å fylle ut innmeldings-skjemaet i menyen til venstre, eller ved å sende en e-post til post@nklf.no.

Kontingentsatser:  

Ordinært medlem:  950

Student:   50

Lege 2 år etter eksamen: 600

Pensjonist:   600

Misjonslegee i aktiv tjeneste:   Gratis

Lege-ektepar:    1600

Støttemedlem: 400


 

 

Disse satsene gjelder fra 2016