Sentralstyret

 

Ingvild Rogne (f. 1982), leder 

Lege i spesialisering i nevrologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Nikolai Fuglseth (f. 1987), nestleder

Turnuslege, sykehuset Førde

Signe Nome Thorvaldsen (f. 1954)

Spes. i arbeidsmedisin, fastlege i Tromsø.

Audun Veggeland (f. 1950)

Spes. i arbeidsmedisin,  bedriftslege og spesialrådgiver i Stamina Helse i Sandnes

Helga Marie Horne (f. 1991)

Student, Bergen

Per Øystein Opdal (f.1980)

Spes. i almenmedisin, Bergen Legevakt

Jon Arne Søreide (f.1950)

Spes. i generell og gastroenterologisk kirurgi, overlege Stavanger Universitetssykehus og professor på Universitetet i Bergen

Ragnhild Ekre (f. 1990), vararepresentant

Turnuslege Molde

Jostein Ronås (f. 1976),vararepresentant

Spes. psykiatri, Jæren DPS

 

Styret ble valgt på NKLFs generalforsamling på Inspiratio i mars 2018.