Etikkutvalget

 

Etikkutvalget i NKLF arbeider prosjektbasert med å skrive etikkutredninger for foreningen og å foreslå forslag til vedtak i etikk-saker.  Etter å ha vært passiv noen år ble det etablert et nytt etikkutvalg i 2016.  Medlemmer er Morten Magelssen (leder), Signe Nome Thorvaldsen, Bjarte Onsrud, Nikolai Fuglseth og Arne Austad.