Lokale fellesskap

Ressursbank

Ressursbank for lokale fellesskap ligger under menyvalget Ressurser.

 

Kontaktpersoner i lokalgruppene


 

Bergen:

Kontaktperson:  John Reidar Eriksen, jreriksen@gmail.com

Nettsiden til lokalgruppen er www.nklfbergen.com.

 

Mjøsgruppa:

Hamar: Kontakperson Helge Kapelrud, helgek@online.no

  

Molde:

Styreleder: Ester Maria Søvik Kringstad,  estermariasovik@gmail.com

Sunnmøre/ Ålesund:

Kontaktpersoner: Hilda og Pascal Brügger-Synnes,  hildabrusyn@gmail.com

 

Telemarkgruppa

Kontaktperson:  Harald Omland harom@online.no.  

 

Trondheim:

Kontaktpersen:  Harald Hjelde, hahjel@online.no

 

Rogaland:

Styreleder:  Helge Træland, helge.traeland@lyse.net

 

Oslo:

Leder: Anne Gro W. Rognlien, anne.gro.Rognlien@gmail.com

 

Tromsø:

Foreløpig kontaktperson:  Signe Nome Thorvaldsen, signe.nome.thorvaldsen@gmail.com