Inspiratio

Inspiratio er en årlig møteplass der kristne leger kan få inspirasjon og utrustning til å ha Jesus som kilde og forbilde i sitt liv og i sin legegjerning.

Inspiratio har erstattet både det tidligere misjons- og etikkseminaret og unge-legeweekenden. Den vesentlige forskjellen mellom Inspiratio og det tidligere misjons- og etikkseminaret er at det kristne og kollegiale fellesskapet er høyere prioritert og at det er større variasjon i temaene for seminarene. De som har deltatt på studentkonferansen ”Medisin og kristen tro” eller unge-legeweekender vil kjenne igjen mange elementer.

For informasjon om neste Inspiratio: følg med i arrangementskalenderen. Inspiratio 2019 er planlagt første helgen i mars

Møt medisinstudenten,  den unge legen , og senioren som alle deler sine erfaringer  med Inspiratio og  varmt anbefaler deg å bli med :  Les mer 

 

Inspiratio 2014 samlet rundt 200 mennesker på Soria Moria i Oslo.med gode talere, inspirerende debatter og engasjerte deltagere.

Inspiratio 2015, også på Soria Moriasamlet omtrent samme antall deltagere, men like gode talere, like inspirerende debatter og like engasjerte deltagere.

Inspiratio 2017, som vanlig på Soria Moria, samlet rundt 230 deltakere.  Og like inspirerende som før.

Inspirato 2018 på samme sted samlet ca. 170 deltagere.  Mange fant som vanlig inspirasjon og fellesskap.