Skal du bli med til India?

 Det nærmer seg kongressen i India til neste sommer. En gruppe medlemmer planlegger å arrangere en fellesreise for dem som ønsker å få med seg litt flere opplevelser enn selve kongressen.   For å få en noenlunde oversikt over hvem som kan være interessert ønsker vi at du skal gi tilbakemelding om det kan være aktuelt for deg.  Dette er selvsagt foreløbig helt uforpliktende, men les vedlegget og gi tilbakemelding så snart som mulig.