SPENNENDE FAGKURS

Rett i forkant av Inspiratio arrangerer NKLF i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen dette fagkurset.  På kurset "Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen" fokuseres på å øke legens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse." 

Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeforening  på bakgrunn av internasjonalforskning, og danske legers utprøving.  Kurset har fått svært god evaluering fra danske leger.

Hovedforedragsholdere er prof.dr.theol Niels Christian Hvidt og religionssociolog/post doc. Elisabeth Assing Hvidt. 

Kurset er godkjent for alle kliniske spesialiteter og er også åpent for prester og psykologer.

Du finner alle detaljer, inkl. link til påmelding her