Studentnettverket

Medisinstudenter med en klar identitet som Guds barn. Som går med bankende hjerter, klare hoder og senkede skuldre gjennom et krevende studie og inn i en utfordrende tjeneste som leger. Med et nettverk av med studenter og kollegaer som tør håpe, kjempe og be sammen med deg.

 

Som studentmedlem vil du være en del av en nasjonal bevegelse med over 800 leger og medisinstudenter fra ulike kirker og menigheter. Vår felles plattform er legestudiet, legeyrket og en kristen tro. Vi ønsker å værte et forum som fokuserer integritet både faglig og menneskelig. I NKLF skaper vi rom der vi kan møtes som medmennesker og fagpersoner til fellesskap, hvile, diskusjon og påfyll. Det er spennende dynamikk i at studenter, unge leger og mennesker med lang erfaring fra yrket møtes til felles inspirasjon.

Det er lokale grupper ved de fire medisinske universiteter. De møtes en gang i måneden diskuterer ulike temaer som er relevante i livet som student og som fremtidige leger. Det er et sted hvor "familien" kan oppleves. Mange middagskvelder, spillkvelder, hytteturer og flotte turer er organisert gjennom hele året. Det er også en årlig konferanse som skjer i slutten av oktober der alle de fire universitetene møtes på Mount Hermon. Alt i alt er det fantastisk!


 
NKLF har ansatt studentkoordinator i 50% stilling. Studentkoordinator støtter de lokale gruppene av kristne medisinstudenter som finnes ved alle de fire medisinske fakultetene. I tillegg gir NKLF økonomisk og organisatorisk støtte til konferansen ”Medisin og kristen tro” som årlig samler mellom 150 og 200  kristne medisinstudenter.