Lokalgruppen Sunnmøre

På denne siden kan du lese om det arbeidet Sunnmørsgruppa av NKLF har, og hva de ellers måtte ønske å presentere.  Kontaktpersoner for Sunnmørsgruppa er Hilda og Pascal Brügger-Synnes.

 

 

I

Vedlagt følger invitasjon til møte i lokalgruppa av Kristelig legeforening fredag 14. september 2018 kl 1930. Møte holdes hos Åse Turid og Ronny Rossevatn Svoren, adr.: Fureåsen 10, Ålesund.

Under møte vil vi drøfte "Kva er vår (eigen) respons når etikken møter det verkelege livet?" med utangspunkt i boka til Morten Magelsen "Menneskeverd i etikk og politikk." Konf. vedlegg.

Hjertelig velkommen!

Hilsen Styret for Sunnmørsgruppa

av NKLF.

Invitasjonen finne du her: