Lokalgruppen Sunnmøre

På denne siden kan du lese om det arbeidet Sunnmørsgruppa av NKLF har, og hva de ellers måtte ønske å presentere.  Kontaktpersoner for Sunnmørsgruppa er Hilda og Pascal Brügger-Synnes. 

 

2018

Hei!

Vi viser til tidligere utsendt invitasjon til møte i Kristelig legeforening fredag 2. februar 2018 kl 1900 hos Aase og Per Roland,Snopenesveien 11, 6017 Ålesund. Programmet for møte blir litt forandret siden Las Kjetil Aas har fått forfall. 

Pascal Brûgger-Synnes vil innlede til samtale om: "Når døden er nær. Møte med den døende pasient." 

Revidert invitasjon ligger under

 

Hilsen Styret for 

Sunnmørsgruppa av Norges Kristelige legeforening. 

Her finner du invitasjonen:

 

Velkommen til møte!

Sunnmørsgruppa av Norges kristelige legeforening inviterer til møte

fredag 2. februar 2018 kl 1900

Sted: Hjemme hos Aase og Per Roland

 Snopenesveien 11, 6017 Ålesund.

(tel. 95830707)

Pascal vil innlede til samtale om: "Når døden er nær. Møte med den døende pasient".

 

I 2018 planlegger vi deretter følgende møter i Sunnmørsgruppa:

- Mai/juni i Volda: Dato, sted og tema kommer etter hvert.

 • Fredag 14. september på Furelia hos Åse Turid Rossevatn Svoren. Temamøte med utgangspunkt i boka «Menneskeverd i klinikk og politikk» skrevet av Morten Magelsen

   

  Tradisjonen tro tar alle med seg litt mat til et felles kveldsmatbord.

  Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

  Hilsen

  Styret for Sunmørsgruppa av NKLF

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif