Utrustningshelg 23-25 November 2012

 

For å nå visjonene for NKLF mot 2015 trenger vi å vokse som kristne og å bli trent til å gå inn i ulike  
typer tjeneste - både i og utenfor foreningen. Derfor arrangerer NKLF årlige utrustningshelger. I år blir det 
spor for etikk og misjon. 
 
Bli utrustet til å møte etiske utfordringer 
Lørdag blir det felles seminarer for alle deltakere på  utrustningshelgen. Fokus er  på grunnleggende etiske 
vurderinger og på abort. Dette er relevant både  hjemme i Norge og i internasjonal tjeneste

 

Seminar: Menneskesyn og verdensbilder - hvordan 
påvirker det etiske vurderinger?
Seminar: Etiske modeller - plikt, konsekvens og dyd - 
har det konsekvenser?
Seminar med diskusjon: Abort - alternativer til dagens 
abortlovgivning i Norge, hva er en kristen respons?
Seminar med diskusjon: Abort - hva er løsningen på 
ulovlige og/eller utrygge aborter i utviklingsland?
Søndag deler vi programmet i to spor. Et etikkspor 
som har tema ”Hva ser vi i horisonten: etiske  
utfordringer de neste 5-10 årene” og et eget  
misjonsspor.  
 
Bli forberedt til å reise ut 
Årets misjonsspor er rettet inn mot dem som har konkrete tanker om utreise i løpet av de neste par 
årene. Det blir fokus på hvilke personlige  forberedelser man bør gjøre før utreise, hvordan man 
kan finne nye veier for utreisemuligheter og hvilke  utfordringer man møter i langtidstjeneste ute. 
 
Fellesskap 
Gjennom helgen legger vi vekt på fellesskap både 
med hverandre og med Gud. Det blir felles måltider, 
kveldsmøter og sosialt samvær.
 
Les mer her