Mer om reservasjonsrett i media

En dom i to saker i den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan i følge en menneskerettighetsekspert ha innvirkning på hva fastleger i Norge har mulighet til å reservere seg mot, skriver avisen Dagen. Olav Fredheim, leder i NKLF, kommenterer til avisen at han ikke tolker dommen på samme måte. Dagen, 18. januar 2013. 

Dagsavisen har hentet inn kommentarer fra aktuelle samfunnsaktører før en debatt om reservasjonsrett, der blant annet helseminister Jonas Gahr Støre deltok. Også her er Olav Fredheim intervjuet. 

– Helsepersonell skal ikke tvinges til å gjøre noe som strider mot deres overbevisning. Så lenge henvisningen er en del av kjeden som fører fram til abort, bør alle ledd ha samme mulighet til reservasjon, sier han.

Majoriteten av de om lag 1000 medlemmene i NKLF støtter muligheten til å kunne reservere seg mot alle behandlinger som avslutter et påbegynt liv, som abort og kobberspiral, og som fører til at barn ikke får vokse opp med sine biologiske foreldre, som kunstig befruktning med kjønnscelledonasjon.

– Vil ikke dette gå på bekostning av pasientens rettigheter? spør avisen.

– På områder som handler om å avslutte et liv og i spørsmålet om biologiske foreldre, er legens moralske integritet så viktig at den må tas mer hensyn til enn ulempen for pasienten, mener Fredheim. Fredheim påpeker at man behøver ordninger som gjør ulempen for pasienten minst mulig, for eksempel at fastlegene kan oppgi på nett hvorvidt de benytter reservasjonsretten eller ei.

Dagsavisen, 22. januar 2013.