Samarbeid NKLF og CMDA Kenya

Samarbeid NKLF og CMDA Kenya

 

Sjekk ut CMDA Kenya - en spennende søsterorganisasjon i Øst-Afrika.

http://www.cmdakenya.org
 


 

I sommer hadde vi i NKLF gleden av å få besøk av styreformannen i CMDA Kenya, Dr. Daniel Ojuka. Vi fikk spennende samtaler om hvordan de to organisasjonene driver sitt arbeid, særlig om studentarbeid, ledertrening, misjon og etikk.

Styret i NKLF ønsker gjennom det neste året å se på hvordan vi kan finne synergier og fremtidige samarbeidsformer med CMDA Kenya. Vi prøver derfor å skape så mange møteplasser så mulig. 

Her har NKLF og CMDA Kenya mulighet til å skreddersy en involvering som passer deg, om du er student, ung lege eller lege med litt mer erfaring

misjon@nklf.no