ICMDA

Vi har fått invitasjoner til å delta på flere arrangementer og kurs senere i år.  Det er fritt for hvem som ønsker å melde seg på,  Dette er arrangementer i Storbritannia, på Balkan, i Serbia og i USA.  Du kan se mer om dette her.