Trondheim

Denne siden bruker Trondheimsgruppa av NKLF til å orientere om sin virksomhet og ellers hva de måtte ønske. Kontaktperson for Trondheimsgruppa er Helga Rossing.  Årsmeldingen fra Trondheimsgruppa for 2017 kan du lese her.

Her ligger programmet for våren 2017

Og her ligger programmet for våren 2018