PRESENTASJONER FRA FAGKURSET

Det var jo ikke alle dere som var til stede på dette kurset som har fått svært gode tilbakemeldinger.  Men du har sikkert lyst til å se gjennom noen av presentasjonene.  Disse finner du her:

Introduksjon til kurset

Et historisk og vitenskapelig tilbakeblikk

Betydning av egne verdier i relasjon og kommunkasjon med pasienten

John Nessa:   Medisin og eksistens