Inter Medicos 4/10

 

Vi legger her ut et par saker fra Inter Medicos nr. 4/10 som kom ut sent på høsten i 2010. Sidene er i PDF-format.

Tanker om empirisk etikk - etter en konferanse i medisinsk etikk

Morten Magelssen er lege og arbeider med et doktorgradsprosjekt i medisinsk etikk, om beslutninger ved livets slutt sett i lys av moderne etisk naturrettsteori.
Medlem av NKLFs etikkutvalg. Under den internasjonale EACME-konferansen i medisinsk etikk nylig var han førstereisgutt. Temaet var empirisk etikk, og i denne artikkelen deler han noen refleksjoner om denne innfallsvinkelen til etikk.


Nina Karin Monsen - inn i virkeligheten…

Filosof Nina Karin Monsen har vist seg fram som motstrøms, markert og modig og som en varm tilhenger av det tradisjonelle ekteskapet. Hun har valgt å gå rettens vei for å kjempe mot den nye ekteskapsloven, som hun mener er en omformulering av hele ekteskapet. Nå har hun utgitt boka: Inn i virkeligheten - fra humanetikk til kristen tro.

Artikkelen står på side 2 i PDF-filen.


Inspiratio 2011

Var du på Inspiratio i mars 2010? Gleder du deg til neste Inspiratio i mars 2011? Det er flere som gleder seg!