Studentkoordinator

Studentkoordinatorenes rolle er å være en støtte for lokalgrupper og enkeltstudenter ved å være en medvandrer og ved å legge til rette for ressurser som fagpersoner og forbilder, konferanser og litteratur.

Siden 2002 har det vært ansatt en Studentkoordinator i NKLF. Høsten 2009 tok Sjur Askjer over som studentkoordinator etter Espen Heen. Sjur hadde stillingen til høsten 2011. I november 2011 tiltrådte lege Bjørg Eline Gjerlaug i stillingen som studentkoordinator og -veileder i NKLF, og fortsatte i denne stillingen til mars 2017. Fra våren 2017 tok Abigail Onsrud over stillingen som studentkoordinator. Hun er født i Etiopia, vokste opp og studerte medsin i Sør-Afrika og er gift med en Bjarte Onsrud, også et aktivt medlem i NKLF.

"Når passerer over ansvaret fra Bjørg Eline til meg, jeg trodde det ville være gøy å intervjue henne som en refleksjon for seg selv og studenter som satte pris henne så mye i løpet av de siste fem årene. Resultatet av intervjuet er funnet i vedlegget nedenfor."