Bli medlem!

Studentmedlemmer får for kr 100 pr år :

  • Informasjon om og subsidierte priser på seminarer og konferanser
  • Hjemmeside med egne ressurser for studenter http://www.nklf.no/student
  • Studentkoordinator som støtter lokalgrupper og enkeltpersoner med oppfølging, medvandring, tips om ressurser, dagskurs og andakter
  • Misjonskoordinator som støtter lokalgrupper og enkeltpersoner gjennom info, veiledning for valgterminer og hospitering på misjonsykehus/hjelpearbeid.
  • Inter Medicos, tidskrift med tro-fag artikler og nyheter fra studentmiljøet 4 ganger pr år
  • Nucleus, tidsskrift laget av kristne medisinstudenter i England
  • Tilbud om dagskurs i ulike fag-tro temaer på studiestedene.
  • Opplegg for turnusforberedende grupper.
  • Hjelp til å finne mentorer og kontaktpersoner både for studietiden og turnustjeneste


Dersom du ønsker å melde deg inn, klikk på linken øverst på denne siden, eller på "Bli medlem" på forsiden av www.nklf.no.