Lokale studentgrupper og den årlige Konferansen

1hyttetur-krims-2016

De lokale gruppene og studentkonferansen ønsker å være et supplement til lokalt menighetsarbeid. Det er viktig å møtes til felleskap og diskusjon i et forum hvor man deler mange av de samme utfordringene. Lokalgruppene og konferansen er organisert av studenter og er uavhengig av NKLF, men det er tett kontakt mellom disse og studentkoordinator.

Om du har en Facebookprofil kan du delta i disse gruppene. Ta kontakt med de som er admin for mer informasjon
 


Konferansen Medisin og kristen tro samler studenter fra hele landet en helg på høsten. Konferansen.com