Inter Medicos 1/11

Hele Inter Medicos nr. 1/2011 legges nå ut på nett. Det er en stor utgave hvor NKLFs visjoner og strategi fram mot 2015 presenteres. Det er også med flere historiske artikler, tilbake til tiden da NKLF ble startet, fram til utviklingen som har skjedd de siste årene (se også den historiske skissen over foreningens historie her).

Selve visjons- og strategidokumentet finner du her

Inter medicos 1/11 (pdf).