NKLFs uttalelse om reservasjonsrett

Denne uttalelsen ble vedtatt av foreningen under generalforsamlingen 2011. Vedtaket bygger på etikkutvalgets arbeid, som man finner i menyen til venstre.

1.      Helsepersonell har en moralsk rett til å reservere seg mot medisinsk praksis som strider mot deres dype overbevisning.

2.      Reservasjonsretten må ikke nødvendigvis lovfestes så lenge den respekteres av arbeidsgivere, tilsynsmyndigheter, politikere og pasienter i praksis.

3.      Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved og henvise til abortinngrep.

4.      Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved eller henvise til behandling med teknikker innen assistert reproduksjon som skader ufødt menneskeliv.

5.      Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved eller henvise til assistert reproduksjon for enslige og homoseksuelle par hvis begrunnelsen er en sterk overbevisning om hva som er til barns beste.

6.      Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å forskrive prevensjonsmidler som kan skade et befruktet egg.

7.      Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å delta i eutanasi og legeassistert selvmord.

8.      Helsepersonell bør ikke ha rett til å reservere seg mot å yte medisinsk behandling på grunnlag av pasientens etnisitet, livssyn, politiske holdninger, seksuelle preferanser eller livsstil.

9.      Helsepersonell bør ikke ha rett til å nekte å gi informasjon om eller behandle komplikasjoner av moralsk omstridte behandlingsformer.


Under generalforsamlingen ble det også reist forslag til et nytt punkt, som ble vedtatt som en tilleggsuttalelse fra generalforsamlingen:

Uttalelse om reservasjonsrett og rutinemessig tidlig UL/fosterdiagnostikk:
Fordi påvisning av utviklingsavvik kan føre til selektiv abort, bør helsepersonell ha rett til å reservere seg mot å henvise til, assistere ved og utføre fosterdiagnostiske undersøkelser som har som formål å oppdage utviklingsavvik som det ikke finnes behandlingsmuligheter for.