For media

Norges kristelige legeforening ønsker å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten. Derfor gir vi gjerne intervjuer eller stiller i debatter om aktuelle saker. Under menypunktet ”etikk” ligger utredninger fra etikkutvalget i foreningen samt vedtak fra generalforsamlingen. Under menypunktet ”NKLF mener” ligger faksimiler av leserbrev, kronikker og intervjuer fra aviser.

Foreningens talsperson er:
 


Magnar Kleiven, generalsekretær, Bamble/Oslo 
952 487333
E-post: magnar.kleiven@gmail.com