Ressursbanken

NKLF har laget en ressursbank for lokale fellesskap, hvor man kan hente inspirasjon til tema, få noen innspill til hvordan man kan lage og organisere et fellesskap der man bor, og også få tips til ressurspersoner man kan hente inn til seminarer og møter. 

Ressursbanken (pdf)