Inter Medicos 3/11

Inter Medicos 3/11 handler om kall og forsakelse, og inneholder blant annet intervju med Arnfinn Haram, historien om Oxfordbevegelsen og mye mer.

Inter Medicos 3/11 (pdf, 13 MB).