Aktuelle kurs og samlingerPRIME Annual International Conference

21st - 24th March 2018 King's Park Conference Centre, Northampton, UK

GMHC Africa 2014 4-5 Spetember 2014

Her kan du skape mange relasjoner til lokale helsemisjonsaktører i Øst-Afrika

Medair Relief & Recovery Orientation Course (ROC) vil bli holdt både i Mars og i Juni 2014 Vallorbe, Geneve, Sveits

ROC er en orientering til hjelpearbeid med Medair. Dette er et 7 dagers kurs. Deltagerne får erfaringer i utfordringene i hjelpearbeid gjennom praktisk øvelse, simulering og blir kjent med Medair, Medair sine verdier, prosjekter og land. Alle deltagerne blir intervjuet for å evaluere uken og diskutere muligheter for arbeid gjennom Medair i fremtiden. Det vil bli holdt to like kurs, et i Mars og et i Juni 2014 Dersom du har et ønske om å jobbe ute, men ikke finner ledige jobber gjennom Medair akkruatt nå kan man søke direkte til dette kurset. Alle som ønskerå arbeide i feltprogrammene til Medair senere må først ha gjennomført dette kurset.

Temakveld med NKLF Bergen tirsdag 10. september

Tema: "Mellom fortvilelse og håp" - Forskning og kompetansehevning i landet på verdens tak - tirsdag den 10. september kl. 19:30 i Kalfarveien 10

PRIME Annual Conference (England) 11- 13 Mars 2013

For både de som ønsker å bli undervisere for Prime eller som ønsker å finne ut mer om hva Prime er og om hvilke materialer og metoder de bruker. Prime jobber med utdannelse og kurs av helsepersonell rundt om kring i verden og er en spennende mulighet for norsk helsepersonell som ønsker å bidra med kortere undervisningsoppdrag.

Helse, diakoni og utvikling i Nepal -Kveldssamling i Bergen 20 September kl 19

Hva skjer når troen får hender og føtter? Bli med på en spennende kveldssamling der vi får et innblikk i helse og diakoni arbeid i Himmalaya. HimalPartner er en liten og nyskapende organisasjon som gjennom sin historie har vært med på et viktig og nyskapende arbeid i Himalaya. Til samlingen kommer Mark Galpin, leder av United Mission to Nepal, video hilsen fra kollega i Tansen, Gunnar Mollestad, og Hans Kristian Maridal vil fortelle om Mental helse og behovene innenfor dette og om eget planlagte forskningsopphold i Nepal.

Utrustningshelg 23-25 November 2012

Utrustningshelg 2012 For å nå visjonene for NKLF mot 2015 trenger vi å vokse som kristne og å bli trent til å gå inn i ulike typer tjeneste - både i og utenfor foreningen. Derfor arrangerer NKLF årlige utrustningshelger. I år blir det spor for etikk og misjon. Årets misjonsspor er rettet inn mot dem som har konkrete tanker om utreise i løpet av de neste par årene. Det blir fokus på hvilke personlige forberedelser man bør gjøre før utreise, hvordan man kan finne nye veier for utreisemuligheter og hvilke utfordringer man møter i langtidstjeneste ute.

Spennende fagseminar om misjon & diakoni med Mark Galpin 21. september 2012. Kl. 10 – 16 i Bergen

When faith get hands and feet – on Mission and Christian education Et spennende seminar fra lederen av organisasjonen United Mission to Nepal som har drevet et fantastisk flott arbeid i Nepal. Organisasjonen arbeider for å adressere de grunnleggende årsakene til fattigdom for gjennom dette å tjene folket i Nepal i Jesus Kristi navn og ånd. (www.umn.org.np). 21. september 2012. Kl. 10 – 16 Tenthuset, Bedehussmauet 5, 5036 Bergen

CMF developing health course 29 June - 11 July 2014: Oak Hill College , London

Hvert år har den engelske kristne legeforeningen CMF et to ukers kurs om medisin i utviklingsland - trening for de som forbereder seg til å reise og oppdatering for de som allerede er eller har vært ute. Svært spennende program!

Helsefokus på Teltmakerkurset ”Go Equipped” 29 April 2012

27. April -1. mai 2012 er det klart for Tents tolvte teltmakerkurs i Bergen. I år vil det bli spesielt fokus på helse på Søndag 29. april kl 10-13. Det er flere kollegaer som er påmeldt og det er mulig å bli med på hele kurset eller bare søndagen.

GO Equipped TENTmaking course, Bergen, Norway - 27. april - 1. mai 2012

27. april - 1. mai 2012 er det klart for Tents tolvte teltmakerkurs i Norge. Det vil bli eget fokus på helsemisjon søndag kl 10-13 med mulighet til å bare bli med på denne delen dersom noen skulle ønske det.

Side 1 av 3. Velg side: