Bøker til inspirasjon

Klikk her for å se liste med ulike bøker til inspirasjon. Du må være innlogget for å se hele denne kategorien.

 

Helsemisjonsbøker

Flere spennende bøker tips til biografier, informasjonsbøker, andaktsbøker og håndbøker spesielt for helsemisjonærer. Få hjelp til planlegging og utførelse. Også noen tips til fagbøker. Les og lær og bli inspirert Link

 

 

 

 

Oversikt over flere bøker til inspirasjon

Spennende bøker om misjonærer, pionerer, helsemisjon og en tjeneste ute
 

 

 

 

Lenker med oversikter over aktuelle bøker

Lenker til andre sider som har oversikt over aktuelle og anbefalte bøker innen temaet helsemisjon.

 

 

 Helsemisjonsbøker

Noen tips til biografier, informasjonsbøker, andaktsbøker og håndbøker spesielt for helsemisjonærer. Få hjelp til planlegging og utførelse. Også noen tips til fagbøker. Les og lær og bli inspirert

Working abroad

En guide til å planlegge og forberede seg for medisinsk arbeid i ressursfattige områder. Laget av den engelske kristne legeforeningen. Finnes også som gratis online versjon.

Travelling Light

Online kopi av andaktsbok som dag for dag gir deg refleksjoner og biblevers til bruk på helsemisjonstur eller i oppstarten av lang eller kortidstjeneste.

Interkulturell forståelse i bistand

nterkulturell forståelse er nødvendig i internasjonalt utviklingssamarbeid. Men hva innebærer dette? Og hva menes med ”utvikling” i begreper som utviklingshjelp, utviklingsland og utviklingssamarbeid? Hvordan er balansen mellom solidaritet, barmhjertighet og samarbeid, og hvilke roller spiller ydmykhet og makt i bistandssammenheng?

Global Health Watch

I en stadig mer integrert, globalisert verden med nye grenseoverskridende trusler mot helse, økende ulikheter i både helse og tilgang til helsetjenester, og et uakseptabelt nivå av menneskelig lidelse og tidlig død i utviklingsland, spørres det hvorfor det er så lite fremgang? Boken kan lastes ned gratis eller kjøpes

Lenker med oversikter over aktuelle bøker

Lenker til sider som har oversikt over aktuelle og anbefalte bøker innen temaet helsemisjon.

Oversikt over flere bøker til inspirasjon

Spennende bøker om misjonærer, pionerer, helsemisjon og en tjeneste ute

Lydbok om Hudson Taylor

Legen Hudson Taylor regnes som en av de virkelig store pionerene innen moderne misjonsarbeid. På tross av skepsis fra sine egne, store personlige offer, og fiendtlighet fra folket han reiste til, startet han et misjonsarbeid som skulle bli et av verdens største og mest offensive i sitt slag.